Tuyển sinh đại học hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học)

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T3, 7 Th6 2016

Căn cứ Qui chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, ban hành theo Quyết định số 19/VBHN-BGDĐT, ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT, ngàỵ 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

Căn cứ Quyết định 2315/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh năm 2016 đổi với các trường, cơ sở đào tạo chuyên nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;

Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh đại học hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học), ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học liên thông từ cao đẳng:

NGÀNH HỌC MÃ NGÀNH CHỈ TIÊU KHỐI THI/XÉT TUYỂN MÔN THI
Sư phạm Giáo dục Tiểu học DA140202 80 Thi

1. Tâm lý - Giáo dục học;

2. Toán và Phương pháp dạy học Toán;

3. Tiếng Việt và Phương pháp dạy học Tiếng Việt

Chi tiết thông báo mời xem tập tin đính kèm

Tập tin đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon 165-TB-DHAG Tuyen sinh DH HT GDTX.pdf893.93 KB

Tin liên quan