Tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học tại An Giang - Năm 2016

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T4, 23 Th3 2016

Căn cứ vào Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học;

Căn cứ Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học;

Căn cứ kế hoạch liên kết đào tạo của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh với Trường Đại học An Giang;

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học tại An Giang năm 2016 như sau:

1. Hệ đào tạo và thời gian đào tạo:

- Liên thông trung cấp lên đại học, đào tạo 2,5 năm;

- Liên thông cao đẳng lên đại học, đào tạo 1,5 năm;

- Đại học văn bằng 2, đào tạo 2,5 năm;

- Đại học dài hạn, đào tạo 4 năm.

2. Các ngành đào tạo: Quản lý đất đai, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, Quản lý tài nguyên và môi trường, Cấp thoát nước.

Mời xem chi tiết tại đây

Tin liên quan