THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T6, 19 Th2 2016

Phòng Đào tạo trường Đại học An Giang - Khu Trung tâm.

Số 18 Ung Văn Khiêm - Phường Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang.

Văn phòng Nội dung liên hệ Số nội bộ Số trực tiếp
P. Đào tạo 2 (ĐT02)

Hồ sơ sinh viên, văn bằng chứng chỉ, học bổng, xử lý học vụ.

Công tác tuyển sinh các lớp vừa làm vừa học .....

1412 hoặc 1415 02963.846 074
P. Đào tạo 5 (ĐT05) Thời khóa biểu, đăng ký học phần các lớp giáo dục chính quy, giáo dục thường xuyên. 1413 02966. 25.35.72

Email: aao@agu.edu.vn