THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T6, 19 Th2 2016

Phòng Đào tạo trường Đại học An Giang - Khu Trung tâm.

Số 18 Ung Văn Khiêm - Phường Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang.

Văn phòng Nội dung liên hệ Số nội bộ Số trực tiếp
P. Đào tạo 4 (ĐT04) Hồ sơ sinh viên, văn bằng chứng chỉ, công tác tuyển sinh ... 1412 02963.846 074
P. Đào tạo 2 (ĐT02) Các lớp vừa làm vừa học, liên kết, học bổng, xử lý học vụ. 1415  
P. Đào tạo 5 (ĐT05) Thời khóa biểu, đăng ký học phần các lớp giáo dục chính quy, cao học. 1413 02966. 25 35 72

Email: aao@agu.edu.vn