Thông báo tuyển sinh đại học liên thông tại Trường Đại học An Giang

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T2, 9 Tháng 5 2016

Căn cứ công văn số 453/ĐHAG ngày 10 tháng 12 năm 2015 về việc đề nghị liên kết đào tạo đại học vừa làm vừa học năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Ông Chủ tịch tỉnh An Giang về việc chấp thuận cho Trường Đại học An Giang liên kết đào tạo với Trường Đại học Sư phạm Huế.

Trường Đại học Sư phạm Huế kính thông báo về việc tuyển sinh đào tạo đại học liên thông tại Trường Đại học An Giang năm 2016 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

Mọi công dân Việt Nam đã tốt nghiệp CĐSP đúng ngành sẽ đào tạo đại học; không hạn chế tuổi; có đủ sức khỏe theo học và được cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương đồng ý cho đi học.

2. Ngành tuyển và môn thi:

2.1. Ngành tuyển: Giáo dục Mầm non.

2.2. Môn thi tuyển sinh:

TT Ngành Môn 1 Môn 2 Môn 3
01 Giáo dục Mầm non Triết học Tâm lý học và giáo dục học mầm non PP khám phá khoa học và môi trường xung quanh

Chi tiết thông báo mời xem tập tin đính kèm

Tập tin đính kèm: 

Tin liên quan