Thông báo tuyển sinh đại học hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học), đợt 2 năm 2016

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T6, 29 Th4 2016

Căn cứ Qui chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, ban hành theo Quyết định số 19/VBHN-BGDĐT, ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT, ngàỵ 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

Căn cứ Quỵết định 2315/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh năm 2016 đối với các trường, cơ sở đào tạo chuyên nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;

Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học), đợt 2 năm 2016 như sau:

1. NGÀNH HỌC, KHỐI THI TUYỂN, MÔN XÉT TUYỂN:

NGÀNH HỌC MÃ NGÀNH  KHỐI THI MÔN THI/XÉT TUYỂN
1. Sư phạm Tiếng Anh D140231 Thi/Xét tuyển Ngữ văn; Toán; T.Anh
2. Sư phạm Tiếng Anh (liên thông từ cao đẳng lên đại học)   Thi 1. Triết học; 2. Kỹ năng nói; 3. Ngữ pháp, đọc hiểu, viết
3. Luật D380101 Thi/Xét tuyển Ngữ văn; Lịch sử; Địa lý

II. VÙNG TUYỂN

1. Ngành Sư phạm: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh Tp. Cần Thơ.

2. Các ngành ngoài Sư phạm: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Chi tiết thông báo mời xem tập tin đính kèm

 

 

 

Tập tin đính kèm: 

Tin liên quan