Thông báo về việc gia hạn thời gian thu hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐHSP Hà Nội tại Trường Đại học An Giang năm 2016