Thông báo về việc phối hợp với Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2016

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T4, 15 Th6 2016

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho tỉnh An Giang và các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long;

Trường Đại học An Giang phối hợp với Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế tổ chức tuyển sinh và đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ các chuyên ngành sau:

1. Chuyên ngành tuyển sinh:

1.1. Quản lý tài nguyên và Môi trường;

1.2. Khoa học máy tính;

1.3. Khoa học môi trường.

=> Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Tin liên quan