Lịch học bổ sung kiến thức và hướng dẫn đề cương ôn thi kỳ thi tuyển sinh cao học ngành Khoa học cây trồng năm 2016