Văn bản - Quy chế của Bộ GDĐT; ĐHQG - HCM

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ghi chú
1 803/QĐ-BGDĐT 16/3/2016 Về việc giao cho Trường Đại học An Giang đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Luật  
2 698/QĐ-BGDĐT 07/3/2016 Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo  
3 40/2012/TT-BGDĐT 19/11/2012 Thông tư ban hành "Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh"  
4 25/2015/TT-BGDĐT 14/10/2015 Thông tư "Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học"  
5 262/QĐ-ĐHQG 20/4/2017 Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học - ĐHQG-HCM ĐHQG-HCM
6 622/QĐ-ĐHQG 03/7/2017 Quyết định ban hành Quy định mở ngành đào tạo - ĐHQG-HCM  ĐHQG-HCM
7 233/QĐ-ĐHQG 21/3/2016 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy - ĐHQG-HCM  ĐHQG-HCM
8 10/2018/TT-BGDĐT 30/06/2018 Thông tư Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên  
9 603/QĐ-ĐHQG 31/5/2019 Quy chế tuyển sinh vừa làm vừa học trình độ đại học - ĐHQG-HCM  ĐHQG-HCM
10 1419/QĐ-ĐHQG 11/11/2019 Quy định tuyển sinh văn bằng hai trình độ đại học - ĐHQG-HCM  ĐHQG-HCM
11 647/QĐ-ĐHQG 30/6/2020 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng nhóm ngành giáo viên mầm non - ĐHQG-HCM   ĐHQG-HCM
12 08/2021/TT-BGDĐT 18/3/2021 Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học - Bộ GDĐT 
 
13 09/2020/TT-BGDĐT 07/5/2020 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 2020 - Bộ GDĐT  
14 16/2021/TT-BGDĐT 01/6/2021 Thông tư ban hành Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 2021 - Bộ GDĐT   
15 836/QĐ-ĐHQG 19/7/2021 Quy chế tuyển sinh đại học ĐHQG.HCM năm 2021  ĐHQG-HCM