Thông báo Tuyển sinh đại học Hình thức vừa làm vừa học năm 2022

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T6, 5 Th8 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2022

I. NGÀNH HỌC, TỔ HỢP XÉT TUYỂN:

1. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (VLVH)

STT

NGÀNH HỌC

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

1.     

 

Kế toán

7340301

A00, A01, C15, D01

2.     

 

Quản trị kinh doanh

7340101

A00, A01, C15, D01

3.     

 

Tài chính - Ngân hàng

7340201

A00, A01, C15, D01

4.     

 

Marketing

7340115

A00, A01, C15, D01

5.     

 

Luật

7380101

A01, C00, C01, D01

6.     

 

Bảo vệ thực vật

7620112

A00, B00, C15, D01

7.     

 

Công nghệ thông tin

7480201

A00, A01, C01, D01

2. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2:

STT

NGÀNH HỌC

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

1.

Ngôn ngữ Anh (văn bằng 2)

7220201

Chi tiết mục 4.2

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

·       

Đại học VLVH:4 năm.

·       

Đại học (văn bằng 2): 2 - 2,5 năm

III. VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP: Tốt nghiệp khóa học, sinh viên được cấp bằng đại học danh hiệu cử nhân, kỹ sư được học tiếp lên các bậc học cao hơn như Thạc sĩ và Tiến sĩ.

IV. HÌNH THỨC TUYỂN SINH:

1. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

- Tuyển thẳng: Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học.

- Xét tuyển:

a. Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020, 2021, 2022

Các tổ hợp xét tuyển: Chi tiết từng ngành theo mục I.

Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020, 2021, 2022: Tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển thấp nhất là 14 điểm.

b. Xét tuyển dựa trên Kết quả học tập (Học bạ) THPT

- Đối tượng:

Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT có tổng điểm trung bình 3 môn học của cả năm học lớp 12 thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển đạt mức điểm do Hội đồng tuyển sinh quy định.

- Điểm chấp nhận hồ sơ: 

Sử dụng kết quả học tập bậc THPT: Tổng điểm trung bình 3 môn học của năm học lớp 12 thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển (làm tròn đến 0,25) cộng với điểm ưu tiên đối tượng khu vực  ≥ 14 điểm, xếp loại hạnh kiểm từ khá trở lên.

Ghi chú:

-      

Thí sinh chọn một trong các tổ hợp trên để đăng ký xét tuyển.

-      

Điểm xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu dự kiến.

2. ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2:

a. Tuyển thẳng:

- Người đã có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy do Trường Đại học An Giang cấp, đăng ký vào học ngành có cùng nhóm ngành đào tạo;

- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ đăng ký vào học ngành thuộc nhóm ngành ngoại ngữ.

b. Xét tuyển:

- Đối tượng: Những thí sinh đã tốt nghiệp đại học nhưng không thuộc diện tuyển thẳng.

- Tổ hợp xét tuyển: thí sinh chọn một trong các tổ hợp sau để đăng ký xét tuyển:

Đối với ngành Ngôn ngữ Anh

- Tổ hợp 1: Môn Tiếng Anh – Môn cơ sở

- Tổ hợp 2: Môn Tiếng Anh – Môn lý luận chính trị

- Tổ hợp 3: Môn Tiếng Anh – Môn Cơ bản

- Tổ hợp 4: Môn cơ bản - Môn lý luận chính trị.

- Tổ hợp 5: Môn cơ bản - Môn cơ sở.

- Danh mục các môn trong tổ họp xét tuyển:

Môn cơ bản: Thí sinh chọn 1 trong các môn: Toán cao cấp; Xác suất thống kê; Tin học đại cương; Ngoại ngữ; Tối ưu hóa (Quy hoạch tuyến tính);...

Môn cơ sở: Thí sinh chọn 1 trong các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế học; Kinh tế Quốc tế; Kinh tế phát triển; Quản trị học; Pháp luật đại cương; ...

Môn lý luận chính trị: Thí sinh chọn 1 trong các môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Triết học hoặc Kinh tế chính trị); Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam (Lịch sử Đảng); Tư tưởng Hồ Chí Minh;...

c. Học bổ sung kiến thức:

Người có bằng tốt nghiệp đại học, trong bảng điểm nếu không tích lũy các môn trong tổ hợp xét tuyển thì sẽ học bổ sung kiến thức.

Kết quả học bổ sung kiến thức mỗi học phần phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

- Điểm chấp nhận hồ sơ: Tổng điểm 02 môn trong tổ hợp xét tuyển ≥ 10 điểm.

V. HỒ SƠ, NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ XÉT TUYỂN VÀ HỌC PHÍ DỰ KIẾN

1. Hồ sơ dự tuyển

- Phiếu tuyển sinh (phát hành theo mẫu của Bộ GD&ĐT);

- Phiếu xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học An Giang)

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với những người dự thi ngay trong năm tốt nghiệp) hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học và bảng điểm toàn khóa kèm theo;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao sổ hộ khẩu;

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân;

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Bản sao học bạ THPT;

- Giấy xác nhận thời gian công tác (theo mẫu của Trường Đại học An Giang).

2. Nguyên tắc xét tuyển

     Xét trúng tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến mức điểm đảm bảo đủ chỉ tiêu;

Thí sinh thuộc diện học bổ sung kiến thức, điểm chuẩn trúng tuyển căn cứ cho từng ngành xét tuyển dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường;

Trong trường hợp vượt chỉ tiêu thì sẽ xét điểm trung bình chung tích lũy ở bậc cao đẳng và cũng xét điểm từ cao xuống thấp.

3. Lệ phí xét tuyển

- Lệ phí xét tuyển/tuyển thẳng: 25.000đ/ hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 30/9/2022

- Thời gian xét tuyển: tháng 10/2022

4. Học phí dự kiến

         

ĐVT: Triệu đồng

Khối ngành

Mức thu dự kiến (đào tạo chính quy)

Khóa cũ (TS trước NH 2022-2023)

Khóa mới (TS từ NH 2023-2024)

Mức thu 60%

Mức thu 70%

Năm học

Tín chỉ

Năm học

Tín chỉ

Năm học

Tín chỉ

KN III

14,10

0,36

16,92

0,44

19,74

0,51

KN V

16,40

0,42

19,68

0,51

22,96

0,59

KN VII

15,00

0,39

18,00

0,46

21,00

0,54

Mức thu hình thức vừa làm vừa học bằng 150% mức thu hệ đào tạo chính quy tương ứng từng khối ngành đào tạo.

VI. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ, PHÁT HÀNH VÀ THU NHẬN HỒ SƠ 

Phòng Đào tạo 01 – Trường Đại học An Giang

- Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

- Điện thoại: (0296) 3846 074

- Website: https://aao.agu.edu.vn

Tập tin đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon 855 tuyen sinh dai hoc.pdf1.75 MB

Tin liên quan