Thông tin 8 nhóm Zalo dành cho tân sinh viên 8 khoa

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: CN, 3 Th10 2021

Thông tin 8 nhóm Zalo dành cho tân sinh viên 8 khoa như sau:

1. Khoa Công nghệ thông tin: https://zalo.me/g/fqfesu037

2. Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật: https://zalo.me/g/myotqz415

3. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh: https://zalo.me/g/pakvfe936

4. Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường: https://zalo.me/g/yuofcb386

5. Khoa Luật và Khoa học chính trị: https://zalo.me/g/qqvhod509

6. Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên: https://zalo.me/g/hibzqa392

7. Khoa Ngoại ngữ: https://zalo.me/g/jsbgcl908

8. Khoa Sư phạm: https://zalo.me/g/kyuiye153

Tập tin đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
Tập tin Danh sach nhom mon hoc Zalo.xlsx19.42 KB

Tin liên quan