Danh sách nhóm môn học Zalo (update 20h 03.10.2021)

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: CN, 3 Th10 2021

STT

Mã môn học

Tên môn học

Nhóm/Lớp

Link tham gia nhóm Zalo

Mã gảng viên

Họ tên giảng viên

Bộ môn

Khoa

1

AGR112

Sinh học đại cương 1

DH22SH

https://zalo.me/g/mensoz599

0635

Diệp Nhựt Thanh Hằng

Công nghệ sinh học

Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên

2

BAS101

Cơ sở văn hóa Việt Nam

DH22NV

https://zalo.me/g/gtdkkv791

0728

Trần Thanh Tùng

Lý luận văn hóa

Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật

3

BAS101

Cơ sở văn hóa Việt Nam

DH22VH

https://zalo.me/g/efwpde497

0728

Trần Thanh Tùng

Lý luận văn hóa

Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật

4

BIO101

Sinh học đại cương

DH22MT

https://zalo.me/g/vhmtbl082

0535

Nguyễn Trần Thiện Khánh

Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học

Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học

5

BIT103

Giới thiệu ngành - ĐH CNSH

DH22SH

https://zalo.me/g/mgumhx178

0635

Diệp Nhựt Thanh Hằng

Công nghệ sinh học

Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên

6

CEN101

Giới thiệu ngành - KTHH

DH22KH

https://zalo.me/g/lcdxpt087

0541

Nguyễn Thanh Hùng

Kỹ thuật môi trường

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường

7

COS104

Giới thiệu ngành - CNTT

DH22TH1

https://zalo.me/g/omtzjn370

0505

Nguyễn Văn Hòa

Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin

8

COS104

Giới thiệu ngành - CNTT

DH22TH2

https://zalo.me/g/npzjyp694

0505

Nguyễn Văn Hòa

Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin

9

COS106

Lập trình căn bản

04/DH22TH

https://zalo.me/g/dfykkh138

0526

Lê Công Đoàn

Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin

10

COS106

Lập trình căn bản

05/DH22TH

https://zalo.me/g/tprugk873

0526

Lê Công Đoàn

Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin

11

COS106

Lập trình căn bản

02/DH22TH1

https://zalo.me/g/nfydbh723

0517

Lê Thị Minh Nguyệt

Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin

12

COS106

Lập trình căn bản

03/DH22TH2

https://zalo.me/g/tlmnpi435

0514

Trương Thị Diễm

Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin

13

COS106

Lập trình căn bản

01/DH22PM

https://zalo.me/g/ghiprn845

0513

Nguyễn Thái Dư

Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin

14

COS107

Nền tảng CNTT

DH22TH1

https://zalo.me/g/wuodkt234

0516

Nguyễn Quang Huy

Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin

15

COS107

Nền tảng CNTT

DH22TH2

https://zalo.me/g/xqctwm053

0516

Nguyễn Quang Huy

Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin

16

CHE105

Thực hành Hóa đại cương A1

DH22MT

https://zalo.me/g/mogndv789

1244

Huỳnh Thị Thanh Trúc

Kỹ thuật môi trường

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường

17

CHE109

Hóa đại cương A-KTHH

DH22KH

https://zalo.me/g/nvpwyq167

0612

Võ Thị Dao Chi

Kỹ thuật môi trường

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường

18

CHE110

Thực hành Hóa đại cương A

DH22KH

https://zalo.me/g/rdjbcl311

1244

Huỳnh Thị Thanh Trúc

Kỹ thuật môi trường

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường

19

EDU103

Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành GD và ĐT

DH22HH, DH22SU

https://zalo.me/g/stovdl646

0925

Trần Minh Nhựt

Tâm lý giáo dục

Khoa Sư phạm

20

EDU116

Giới thiệu ngành GDCT

DH22CT

https://zalo.me/g/psmlli871

0203

Trần Đình Phụng

Những Nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác - Lênin

Khoa Luật và Khoa học chính trị

21

EDU134

Giới thiệu ngành - ĐHSPTA 

01/DH22AV

https://zalo.me/g/juftco924

0370

Ngô Ngọc Hòa

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Khoa Ngoại ngữ

22

EDU134

Giới thiệu ngành - ĐHSPTA 

02/DH22AV

https://zalo.me/g/twobdk297

0370

Ngô Ngọc Hòa

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Khoa Ngoại ngữ

23

EDU134

Giới thiệu ngành - ĐHSPTA 

03/DH22AV

https://zalo.me/g/zdxseb853

0370

Ngô Ngọc Hòa

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Khoa Ngoại ngữ

24

EDU134

Giới thiệu ngành - ĐHSPTA 

04/DH22AV

https://zalo.me/g/tttaho843

0370

Ngô Ngọc Hòa

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Khoa Ngoại ngữ

25

EDU134

Giới thiệu ngành - ĐHSPTA 

05/DH22AV

https://zalo.me/g/dxhkaf798

0374

Bùi Lê Diễm Trang 

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Khoa Ngoại ngữ

26

ENV101

Giới thiệu ngành - KTMT

DH22MT

https://zalo.me/g/faojzv443

0548

Dương Mai Linh

Kỹ thuật môi trường

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường

27

ENG112

Kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm

02/DH22TA2

https://zalo.me/g/tesqxv004

0384

Phan Thị Minh Tuyền

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Khoa Ngoại ngữ

28

ENG112

Kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm

04/DH22TA2

https://zalo.me/g/zmfmbz829

0384

Phan Thị Minh Tuyền

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Khoa Ngoại ngữ

29

ENG112

Kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm

07/DH22AV

https://zalo.me/g/nkwxoh520

0384

Phan Thị Minh Tuyền

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Khoa Ngoại ngữ

30

ENG112

Kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm

 

https://zalo.me/g/tdzbao835

1229

Lý Thị Minh Trang

Ngôn ngữ học và Dịch thuật Tiếng Anh

Khoa Ngoại ngữ

31

ERM101

Giới thiệu ngành-ĐH QLMT

DH22QM

https://zalo.me/g/nrmmvx031

0536

Trần Thị Hồng Ngọc

Quản lý tài nguyên và Môi trường

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường

32

ERM301

Khí tượng thủy văn-QLMT

DH22QM

https://zalo.me/g/bunxiy436

0961

Nguyễn Văn Tuấn

Quản lý tài nguyên và Môi trường

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường

33

GSK106

Nghe & nói A2

 

https://zalo.me/g/xayrpi227 

0361

Nguyễn Tiến Ngọ

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 

Khoa Ngoại ngữ

34

GSK106

Nghe & nói A2

 

https://zalo.me/g/cboija729

1229

Lý Thị Minh Trang

Ngôn ngữ học và Dịch thuật Tiếng Anh

Khoa Ngoại ngữ

35

GSK106

Nghe & nói A2

 

https://zalo.me/g/hqvygz019;

0397

Lý Thị Thanh Trúc

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Khoa Ngoại ngữ

36

GSK107

Đọc viết A2

05

https://zalo.me/g/mdwwhs110

0767

Phan Thị Thùy Dung

Ngôn ngữ học và Dịch thuật Tiếng Anh

Khoa Ngoại ngữ

37

GSK107

Đọc & viết A2

08/DH22AV2

https://zalo.me/g/rxkhgu355

0366

Nguyễn Thị Xuân Bình

Ngôn ngữ học và Dịch thuật Tiếng Anh

Khoa Ngoại ngữ

38

LAS501

Ngữ âm 1

02/DH22TA1

https://zalo.me/g/gjeiqw493

0375

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Phương pháp giảng dạy

Khoa Ngoại ngữ

39

LAS501

Ngữ âm 1

 

https://zalo.me/g/drlrld376

0397

Lý Thị Thanh Trúc

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Khoa Ngoại ngữ

40

LAS501

Ngữ âm 1

05

https://zalo.me/g/hsxgnq789

0382

Nguyễn Thị Thùy Dao

Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh

Khoa Ngoại ngữ

41

LAS501

Ngữ âm 1

DH22AV

https://zalo.me/g/vbewhw631

1059

Nguyễn Thị Xuân Huệ

Ngôn ngữ học và Dịch thuật Tiếng Anh

Khoa Ngoại ngữ

42

LAS501

Ngữ âm 1

01,08/DH22AV

https://zalo.me/g/cdzneb594

0386

Nguyễn Thị Nhật Minh

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Khoa Ngoại ngữ

43

LAS503

Ngữ pháp 1

 

https://zalo.me/g/fgzyqn442

0368

Bùi Thị Thùy Trang

Phương pháp giảng dạy

Khoa Ngoại ngữ

44

LAS503

Ngữ pháp 1

06

https://zalo.me/g/cdstht836

0767

Phan Thị Thùy Dung

Ngôn ngữ học và Dịch thuật Tiếng Anh

Khoa Ngoại ngữ

45

LAS503

Ngữ pháp 1

DH22AV

https://zalo.me/g/bwqysw127

0381

Lê Thái Hưng

Ngôn ngữ và dịch thuật

Khoa Ngoại ngữ

46

LAW109

Pháp luật đại cương

01

https://zalo.me/g/wccsmv079

1066

Nguyễn Minh Diễm Quỳnh

Luật

Khoa Luật và Khoa học chính trị

47

LAW109

Pháp luật đại cương

02

https://zalo.me/g/aarcmy786

1066

Nguyễn Minh Diễm Quỳnh

Luật

Khoa Luật và Khoa học chính trị

48

LAW109

Pháp luật đại cương

03

https://zalo.me/g/fcraoh123

1066

Nguyễn Minh Diễm Quỳnh

Luật

Khoa Luật và Khoa học chính trị

49

LAW109

Pháp luật đại cương

04

https://zalo.me/g/muazrz142

1066

Nguyễn Minh Diễm Quỳnh

Luật

Khoa Luật và Khoa học chính trị

50

LAW109

Pháp luật đại cương

05

https://zalo.me/g/acthlc156

1066

Nguyễn Minh Diễm Quỳnh

Luật

Khoa Luật và Khoa học chính trị

51

LAW109

Pháp luật đại cương

06

https://zalo.me/g/zbxwbk682

1066

Nguyễn Minh Diễm Quỳnh

Luật

Khoa Luật và Khoa học chính trị

52

LAW109

Pháp luật đại cương

07

https://zalo.me/g/xhaktr265

1066

Nguyễn Minh Diễm Quỳnh

Luật

Khoa Luật và Khoa học chính trị

53

LAW109

Pháp luật đại cương

08

https://zalo.me/g/qyjiee755

1066

Nguyễn Minh Diễm Quỳnh

Luật

Khoa Luật và Khoa học chính trị

54

LAW510

Luật Du lịch

DH22VN

https://zalo.me/g/bidxny784

0731

Lâm Thị Mai Sương Tú

Du lịch

Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật

55

MAX109

Lịch sử triết học - GDCT

DH22CT

https://zalo.me/g/dbdida669

0206

Đỗ Công Hồng Ân

Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác - Lênin

Khoa Luật và Khoa học chính trị

56

MUS118

Hát

DH22MN

https://zalo.me/g/mfwqld373

0719

Trần Đình Lộc

Âm nhạc

Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật

57

MUS118

Hát

DH22MN

https://zalo.me/g/nqsjzp397

1011

Nguyễn Quang Minh

Âm nhạc

Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật

58

MUS118

Hát

DH22MN2

https://zalo.me/g/nwiluz225

0720

Ông Huỳnh Huy Hoàng

Âm nhạc

Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật

59

MUS118

Hát

DH22MN

https://zalo.me/g/bejxnr007

0723

Nguyễn Quốc Bình

Âm nhạc

Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật

60

PED107

Giáo dục học đại cương

DH22MN1

https://zalo.me/g/vshmrm623

0925

Trần Minh Nhựt

Tâm lý giáo dục

Khoa Sư phạm

61

PED118

Giáo dục học

DH22G, DH22AV

https://zalo.me/g/igyjnk167

0407

Trần Thị Huyền

Tâm lý giáo dục

Khoa Sư phạm

62

PED118

Giáo dục học - ĐH GDTH

DH22GT1

https://zalo.me/g/iiuiwb905

0925

Trần Minh Nhựt

Tâm lý giáo dục

Khoa Sư phạm

63

PED118

Giáo dục học - ĐH GDTH

DH22GT2

https://zalo.me/g/tndsya789

0925

Trần Minh Nhựt

Tâm lý giáo dục

Khoa Sư phạm

64

PGE501

Đại cương về Trái đất-MT

DH22QM

https://zalo.me/g/fwkrng016

0502

Trương Đăng Quang

Kỹ thuật môi trường

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường

65

POL501

Lịch sử các học thuyết kinh tế

01/DH22TR

https://zalo.me/g/hyxtyd972

0910

Nguyễn Thị Kim Ngân

Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác - Lênin

Khoa Luật và Khoa học chính trị

66

PSY101

Tâm lý học đại cương

DH22NV, DH22TO, DH22GT, DH22MN

https://zalo.me/g/rkhyso543

0407

Trần Thị Huyền

Tâm lý giáo dục

Khoa Sư phạm

67

PSY101

Tâm lí học đại cương

DH22GT2

https://zalo.me/g/ttjxrr498

0925

Trần Minh Nhựt

Tâm lý giáo dục

Khoa Sư phạm

68

PSY101

Tâm lí học đại cương

DH22MN2

https://zalo.me/g/sqzvxc059

0925

Trần Minh Nhựt

Tâm lý giáo dục

Khoa Sư phạm

69

PSY101

Tâm lí học đại cương

DH22HH, DH22SU

https://zalo.me/g/jscokn458

0925

Trần Minh Nhựt

Tâm lý giáo dục

Khoa Sư phạm

70

PSY101

Tâm lí học đại cương

DH22CT, DH22NV

https://zalo.me/g/jkwweu777

0925

Trần Minh Nhựt

Tâm lý giáo dục

Khoa Sư phạm

71

PHI102

Lịch sử triết học Phương Đông

DH22TR

https://zalo.me/g/rtbgrq861

0206

Đỗ Công Hồng Ân

Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác - Lênin

Khoa Luật và Khoa học chính trị

72

RUD101

Giới thiệu ngành PTNT

DH22PN

https://zalo.me/g/kyfjtv021

1057

Đường Huyền Trang

Phát triển nông thôn và QLTNTN

Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên

73

SEE101

Giới thiệu ngành - ĐH KTPM

DH22PM

https://zalo.me/g/fzecib904

0503

Đoàn Thanh Nghị

Kỹ thuật phần mềm

Khoa Công nghệ thông tin

74

SHCN

Sinh hoạt chủ nhiệm

 DH22TR

https://zalo.me/g/mdnttm061

0953

Phan Thị Ánh

Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác - Lênin

Khoa Luật và Khoa học chính trị

75

SHCN

Sinh hoạt chủ nhiệm

DH22CT

https://zalo.me/g/wiadue547

0909

Từ Thị Thanh Mỵ

Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác - Lênin

Khoa Luật và Khoa học chính trị

76

SHCN

Sinh hoạt chủ nhiệm

DH22MT

https://zalo.me/g/vducmu684

0539

Hồ Thị Thanh Tâm

Kỹ thuật môi trường

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường

77

SHCN

Sinh hoạt chủ nhiệm

DH22QM

https://zalo.me/g/bkyfll397

0552

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Quản lý tài nguyên và Môi trường

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường

78

SOC101

Xã hội học đại cương

02/DH22CT

https://zalo.me/g/ifkcvf646

0910

Nguyễn Thị Kim Ngân

Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác - Lênin

Khoa Luật và Khoa học chính trị

79

TEC511

Hình họa vẽ kỹ thuật

DH22MT

https://zalo.me/g/okrqdz576

0507

Dương Hoàng Thương

Kỹ thuật

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường

80

TOU105

Cơ sở Văn hóa Việt Nam

DH22VN

https://zalo.me/g/gbdxct287

1180

Nguyễn Trung Hiếu

Lý luận văn hóa

Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật

81

TOU112

Tiếng Việt thực hành

DH22VN

https://zalo.me/g/omicox762

0725

Nguyễn Thị Thái Trân

Lý luận văn hóa

Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật

82

TOU121

Giới thiệu ngành

DH22VN

https://zalo.me/g/alsiwn448

0740

Mai Thị Minh Thuy

Du lịch

Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật

83

TOU536

Tổng quan du lịch

DH22VN

https://zalo.me/g/aeqocl258

0740

Mai Thị Minh Thuy

Du lịch

Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật

84

TOU554

Kỹ năng giao tiếp

DH22VN

https://zalo.me/g/uuecyw204

0734

Lê Thu Vân

Lý luận văn hóa

Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật

Thông tin 8 nhóm Zalo dành cho tân sinh viên 8 khoa như sau:

1. Khoa Công nghệ thông tin: https://zalo.me/g/fqfesu037

2. Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật: https://zalo.me/g/myotqz415

3. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh: https://zalo.me/g/pakvfe936

4. Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường: https://zalo.me/g/yuofcb386

5. Khoa Luật và Khoa học chính trị: https://zalo.me/g/qqvhod509

6. Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên: https://zalo.me/g/hibzqa392

7. Khoa Ngoại ngữ: https://zalo.me/g/jsbgcl908

8. Khoa Sư phạm: https://zalo.me/g/kyuiye153

Tập tin đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
Tập tin Danh sach nhom mon hoc Zalo.xlsx19.42 KB

Tin liên quan