Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020 - Tại Trường Đại học An Giang