Cập nhật lịch học và thi các lớp VLVH đi học trở lại sau ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T5, 7 Tháng 5 2020

- CT13AN: Đổi lịch học và thi 4 môn (Giới thiệu nhạc cụ, Hình thức, thể loại âm nhạc 1, Phương pháp dạy học âm nhạc 1, Tin học âm nhạc)

- CT13SM: Đổi lịch học môn Trang trí 3 

- DT13KT: Đổi lịch học và thi (Quản trị tài chính 1, Kế toán chi phí, Thị trường chứng khoán, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Kế toán tài chính 2) 

- DT13QT: Đổi lịch học và thi (Quản trị tài chính 1, Thuế, Quản trị nhân sự, Quản trị chất lượng, Marketing dịch vụ, PPNCKH - KTQTKD)

- DL14GT: Đổi lịch học và thi (Phong cách học tiếng Việt - SP GDTH, Đại lượng và Đo đại lượng, Ngữ dụng học - SP GDTH, Phương pháp bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho học sinh tiểu học) 

- DL14AV: Đổi lịch thi các môn (Đọc hiểu 3, Viết 3, Phương pháp giảng dạy 3, Văn chương Anh) 

- DV14TA: Đổi lịch học và thi các môn (Ngữ pháp 3, Biên dịch và phiên dịch 1, Tiếng Anh thương mại 1)

- DT15LU: Đổi lịch học (Tin học đại cương, Lịch sử văn minh thế giới, Giáo dục thể chất 1) và lịch thi các môn trong HK1

- DV15TA: Đổi lịch học (Đọc hiểu 1, Viết 1, Nói trước công chúng) và lịch thi các môn trong HK1

- DL15BT: Đổi lịch học môn Xác suất thống kê A và lịch thi các môn trong HK1

- DL15TH: Đổi lịch học các môn (Phân tích và thiết kế phần mềm hướng đối tượng, Phân tích và thiết kế giải thuật, Lập trình quản lý, Quản lý dự án phần mềm) và lịch thi các môn trong HK1

- DL15MN: Đổi lịch học môn Thiết kế hoạt động giáo dục theo xu hướng đổi mới và lịch thi các môn HK1

- DL15GT1, DL15GT2: Đổi lịch thi các môn trong HK1.

- DL15AV: Đổi lịch học môn (Phương pháp giảng dạy 1, Dịch thuật 1, Ngữ pháp 1) và lịch thi các môn HK1

- DT15QT: Đổi lịch học và thi tất cả các môn HK1

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Tin liên quan