Giới thiệu chương trình Thạc sĩ ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Hội thảo về nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Ngày 8/9/2017, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội thảo nhằm lấy ý kiến các bên liên quan về chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường (QLTN&MT) trình độ Thạc sĩ. PGS, TS. Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng Nhà trường đã tham dự và chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, TS. Nguyễn Trung Thành - Trưởng Bộ môn Môi trường & Phát triển bền vững (Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường) đã trình bày một số nội dung cơ bản của đề án mở ngành đào tạo Thạc sĩ ngành QLTN&MT như: mục tiêu đào tạo, đối tượng dự tuyển, điều kiện tốt nghiệp, tóm tắt chương trình đào tạo.

Đề án mở ngành này là một trong những hoạt động thuộc Dự án CONSEA (Dự án bảo tồn đa dạng sinh học và sự bền vững của môi trường vùng Đông Nam Á) do Tổ chức Erasmus+ thuộc Liên minh Châu Âu tài trợ. Dự án CONSEA sẽ hỗ trợ kinh phí và tập huấn chuyển giao công nghệ cho các trường tham gia thuộc khu vực Đông Nam Á (cụ thể là Trường ĐHAG và Trường ĐH Cần Thơ tại Việt Nam) nhằm giúp các trường phát triển chương trình giáo dục ở cấp độ Thạc sĩ và Tiến sĩ. Đối tác tham gia tập huấn cho các cán bộ, giảng viên của Trường ĐHAG sẽ là ĐH Toulouse III (Pháp), ĐH Ghent (Bỉ), ĐH Girona (Tây Ban Nha) và ĐH BOKU (Áo).

Hiệu trưởng Võ Văn Thắng cùng các đại biểu tham dự đã có ý kiến đóng góp để hoàn thiện đề án mở ngành như: cần làm rõ ưu thế của chương trình này so với chương trình đào tạo của các trường khác, mở rộng đối tượng dự tuyển, nhóm các môn học thành khối kiến thức chuyên ngành, rút gọn tên một số môn học theo chuẩn quốc tế, đưa thêm một số môn học gắn liền với điều kiện của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nên lấy thêm ý kiến của nhà sử dụng lao động.

Sau khi thẩm định chương trình đào tạo, đề án mở ngành Quản lý tài nguyên và môi trường trình độ Thạc sĩ sẽ được trình lên Bộ Giáo dục và Đào tạo và gửi sang ĐH Toulouse III (Pháp) để góp ý hoàn thiện chương trình.

Anh Thư - TV

Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học An Giang đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường trình độ thạc sĩ