Thông báo về việc hướng dẫn đề cương ôn thi tuyển sinh ĐH,CĐ hình thức GDTX (VLVH) năm 2018