Thông báo v.v thay đổi lịch học và lịch thi lần 1 HP Giáo dục thể chất 2 các lớp: CT13AN, CT13SM, DT13KT, DT13QT, DT13LU

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T5, 25 Th10 2018

Thông báo về việc thay đổi lịch học và lịch thi lần 1 học phần Giáo dục thể chất 2 đối với các lớp: CT13AN, CT13SM, DT13KT, DT13QT, DT13LU

Cụ thể như sau:
Thời gian học: 27, 28/10 & 11,18/11/2018
Lịch thi lần 1: 01/12/2018

Tin liên quan