Điều chỉnh lịch học và thi các lớp DT13QT, DT13KT, DT13SM, DT13AN

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T2, 17 Th9 2018
Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:
 
1. DT13QT, DT13KT: Thay đổi lịch học môn Xác suất thống kê AKinh tế vi mô, thay đổi lịch thi lần 1 môn Kinh tế vi mô.
 
2. DT13QT, DT13KT, CT13SM, CT13AN: Điều chỉnh lịch thi Lần 1Lần 2 đối với học phần Giáo dục an ninh - quốc phòng 1.
 
Chi tiết xem tập tin đính kèm.
 
 

Tin liên quan