Lịch học HK1 năm học 2018-2019 các lớp DT10QT, DT10KT, CT12AN

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T6, 13 Th7 2018

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Lưu ý: Đối với lớp CT12AN: học trước 2 HP, các học phần còn lại sẽ được thông báo sau./.

Tin liên quan