Thông báo điều chỉnh lịch học lớp hướng dẫn đề cương thi tuyển sinh hình thức GDTX (vừa làm vừa học) năm 2017

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T4, 18 Th10 2017

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức giáo dục thường xuyên năm 2017, Trường Đại học An Giang thông báo kế hoạch hướng dẫn đề cương thi tuyển sinh, cụ thể như sau:

1. Lịch học:

 

 2. Thời gian học:

- Sáng: từ 7h00 đến 11h00;

- Chiều: từ 13h00 đến 17h00.

3. Thời gian thi tuyển: 25, 26/11/2017

Tin liên quan