Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đại học liên thông ngành Giáo dục mầm non hình thức VLVH năm 2017

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T4, 11 Th10 2017

Trường ĐHSP Huế phối hợp với Trường ĐH An Giang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp khoá 3 (2015-2017) đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học từ ngày 28/10/2017 đến 30/10/2017 tại Trường ĐH An Giang.

I. KẾ HOẠCH, THỜI GIAN THI

              1.  Họp Hội đồng thi và chuẩn bị tổ chức thi: 7 giờ 00 ngày 29.10.2017

            2. Họp cán bộ coi thi:                          Sáng: 7 giờ 30                 Chiều: 13 giờ 30

            3. Gọi thí sinh vào phòng thi:             Sáng: 7 giờ 45                 Chiều: 13 giờ 45

            4. Bóc đề thi:                                       Sáng: 7 giờ 55                 Chiều: 13 giờ 55

            5. Bắt đầu thi:                                     Sáng: 8 giờ 00                 Chiều: 14 giờ 00

            6. Hết giờ làm bài:                              Sáng: 10 giờ 00               Chiều: 16 giờ 00

II. LỊCH THI TỐT NGHIỆP

 

Ngành học

7 giờ 30

Ngày 29.10.2017

13 giờ 30

Ngày 29.10.2017

Số lượng SV

(Phòng thi)

Khoá học

GD. Mầm Non

Phương pháp tổ chức hoạt động dạy học cho trẻ mầm non

Tổ chức hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non

71 (P1, 2)

K3

2015-2017

Phương pháp tổ chức hoạt động học cho trẻ mầm non

Tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường MN

01 (P1)

K2

2014-2016

Tin liên quan