Thông báo ôn tập thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức giáo dục thường xuyên (VLVH) đợt 2, năm 2017