Thông báo Tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017 của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tại Trường Đại học An Giang