CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC CAO ĐẲNG THEO CDIO

STT Ngành Áp dụng khóa CD41 - CD42
Khoa Sư phạm
1 Giáo dục Tiểu học Xem
2 Giáo dục Mầm non Xem
3 Sư phạm Tin học Xem
4 Giáo dục Thể chất Xem
5 Sư phạm Âm nhạc Xem
6 Sư phạm Mỹ thuật Xem
Khoa Ngoại ngữ
7 Sư phạm Tiếng Anh Xem
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
8 Quản trị kinh doanh Xem
9 Kế toán Xem
Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
10 Nuôi trồng Thủy sản Xem
11 Chăn nuôi Xem
12 Khoa học cây trồng Xem
13 Phát triển Nông thôn Xem
14 Công nghệ Thực phẩm Xem
15 Công nghệ Sinh học Xem
16 Sinh học Ứng dụng  Xem 
17 Bảo vệ thực vật Xem
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường
18 Công nghệ Thông tin Xem
Khoa Du lịch và Văn hóa nghệ thuật
19 Việt Nam học Xem