CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THEO CDIO

STT Ngành DH18 DH19-20-21-22 DH23
Khoa Sư phạm
1 Sư phạm Toán học Xem

Xem

Xem

2 Sư phạm Vật lý Xem Xem  
3 Sư phạm Hóa học Xem Xem  
4 Sư phạm Sinh học Xem Xem  
5 Sư phạm Ngữ văn Xem

DH19-20-21 Xem

DH22 Xem

 
6 Sư phạm Lịch sử Xem Xem  
7 Sư phạm Địa lý Xem Xem  
8 Giáo dục Tiểu học Xem Xem  
9 Giáo dục Mầm non Xem Xem  
10 Văn học Xem Xem  
Khoa Ngoại ngữ
11 Sư phạm Tiếng Anh Xem

DH19-20-21 Xem

DH22 Xem

 
12 Ngôn ngữ Anh Xem

Xem (Tiếng Việt)

Xem (Tiếng Anh)

Xem (Tiếng Việt)

Xem (Tiếng Anh)

13 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh du lịch)    Xem  
Khoa Luật và Khoa học chính trị
14 Giáo dục Chính trị Xem Xem  
15 Luật Xem Xem  
16 Triết học Xem
Xem  
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
17 Tài chính Doanh nghiệp Xem Xem  
18 Kế toán Xem Xem  
19 Kinh tế Quốc tế Xem Xem  
20 Quản trị Kinh doanh Xem Xem  
21 Tài chính - Ngân hàng Xem Xem  
22 Marketing Xem
Xem  
Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
23 Nuôi trồng Thủy sản Xem Xem  
24 Chăn nuôi Xem Xem  
25 Khoa học cây trồng Xem Xem  
26 Phát triển Nông thôn Xem Xem  
27 Công nghệ Thực phẩm Xem

DH19-20-21 Xem

DH22 Xem

 
28 Công nghệ Sinh học Xem

Xem

Xem

29 Bảo vệ thực vật Xem Xem  
30 Sinh học ứng dụng Xem Xem  
Khoa Công nghệ thông tin
31 Công nghệ Thông tin Xem

DH19-20-21 Xem

DH22 Xem

 
32 Kỹ thuật Phần mềm Xem

Xem

Xem

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường
33 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Xem Xem  
34 Quản lý Tài nguyên và Môi trường Xem Xem  
35 Công nghệ kỹ thuật hóa học Xem Xem  
Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật
36 Việt Nam học Xem Xem