CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THEO CDIO

STT Ngành Áp dụng khóa DH18 Áp dụng khóa DH19-20-21-22
Khoa Sư phạm
1 Sư phạm Toán học Xem DH19-20-21-22 Xem
2 Sư phạm Vật lý Xem DH19-20-21-22 Xem
3 Sư phạm Hóa học Xem DH19-20-21-22 Xem
4 Sư phạm Sinh học Xem DH19-20-21-22 Xem
5 Sư phạm Ngữ văn Xem

DH19-20-21 Xem

DH22 Xem

6 Sư phạm Lịch sử Xem DH19-20-21-22 Xem
7 Sư phạm Địa lý Xem DH19-20-21-22 Xem
8 Giáo dục Tiểu học Xem DH19-20-21-22 Xem
9 Giáo dục Mầm non Xem DH19-20-21-22 Xem
10 Văn học Xem DH19-20-21-22 Xem
Khoa Ngoại ngữ
11 Sư phạm Tiếng Anh Xem

DH19-20-21 Xem

DH22 Xem

12 Ngôn ngữ Anh Xem

DH19-20-21-22 Xem

13 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh du lịch)   DH19-20-21-22 Xem
Khoa Luật và Khoa học chính trị
14 Giáo dục Chính trị Xem DH19-20-21-22 Xem
15 Luật Xem DH19-20-21-22 Xem
16 Triết học Xem
DH19-20-21-22 Xem
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
17 Tài chính Doanh nghiệp Xem DH19-20-21-22 Xem
18 Kế toán Xem DH19-20-21-22 Xem
19 Kinh tế Quốc tế Xem DH19-20-21-22 Xem
20 Quản trị Kinh doanh Xem DH19-20-21-22 Xem
21 Tài chính - Ngân hàng Xem DH19-20-21-22 Xem
22 Marketing Xem
DH19-20-21-22 Xem
Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
23 Nuôi trồng Thủy sản Xem DH19-20-21-22 Xem
24 Chăn nuôi Xem DH19-20-21-22 Xem
25 Khoa học cây trồng Xem DH19-20-21-22 Xem
26 Phát triển Nông thôn Xem DH19-20-21-22 Xem
27 Công nghệ Thực phẩm Xem

DH19-20-21 Xem

DH22 Xem

28 Công nghệ Sinh học Xem DH19-20-21-22 Xem
29 Bảo vệ thực vật Xem DH19-20-21-22 Xem
30 Sinh học ứng dụng Xem DH19-20-21-22 Xem
Khoa Công nghệ thông tin
31 Công nghệ Thông tin Xem

DH19-20-21 Xem

DH22 Xem

32 Kỹ thuật Phần mềm Xem DH19-20-21-22 Xem
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường
33 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Xem DH19-20-21-22 Xem
34 Quản lý Tài nguyên và Môi trường Xem DH19-20-21-22 Xem
35 Công nghệ kỹ thuật hóa học Xem DH19-20-21-22 Xem
Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật
36 Việt Nam học Xem DH19-20-21-22 Xem