CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THEO CDIO

STT Ngành Áp dụng khóa DH18 Áp dụng khóa DH19
Khoa Sư phạm
1 Sư phạm Toán học Xem Xem
2 Sư phạm Vật lý Xem Xem
3 Sư phạm Hóa học Xem Xem
4 Sư phạm Sinh học Xem Xem
5 Sư phạm Ngữ văn Xem Xem
6 Sư phạm Lịch sử Xem Xem
7 Sư phạm Địa lý Xem Xem
8 Giáo dục Tiểu học Xem Xem
9 Giáo dục Mầm non Xem Xem
10 Văn học Xem Xem
Khoa Ngoại ngữ
11 Sư phạm Tiếng Anh Xem Xem
12 Ngôn ngữ Anh Xem Xem
13 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh du lịch)   Xem
Khoa Luật và Khoa học chính trị
14 Giáo dục Chính trị Xem Xem
15 Luật Xem Xem
16 Triết học Xem
Xem
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
17 Tài chính Doanh nghiệp Xem Xem
18 Kế toán Xem Xem
19 Kinh tế Quốc tế Xem Xem
20 Quản trị Kinh doanh Xem Xem
21 Tài chính - Ngân hàng Xem Xem
22 Marketing Xem
Xem
Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
23 Nuôi trồng Thủy sản Xem Xem
24 Chăn nuôi Xem Xem
25 Khoa học cây trồng Xem Xem
26 Phát triển Nông thôn Xem Xem
27 Công nghệ Thực phẩm Xem Xem
28 Công nghệ Sinh học Xem Xem
29 Bảo vệ thực vật Xem Xem
30 Sinh học ứng dụng Xem Xem
Khoa Công nghệ thông tin
31 Công nghệ Thông tin Xem Xem
32 Kỹ thuật Phần mềm Xem Xem
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường
33 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Xem Xem
34 Quản lý Tài nguyên và Môi trường Xem Xem
35 Công nghệ kỹ thuật hóa học Xem Xem
Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật
36 Việt Nam học Xem Xem