Thông báo tuyển sinh cao học ngành Kỹ thuật điện và ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng công nghiệp tại Trường Đại học An Giang