Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học) theo hệ thống tín chỉ, đợt 1 năm 2016