TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC

Thông báo về việc phối hợp với Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tuyển sinh cao học tại Trường Đại học An Giang

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T2, 25 Th4 2016

Trường Đại học An Giang phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tổ chức tuyển sinh và đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ các chuyên ngành sau:

1. Chuyên ngành tuyển sinh

1.1. Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc (Sư phạm Âm nhạc);

Thông báo về việc tuyển sinh cao học đợt 1, năm 2016 chuyên ngành khoa học cây trồng

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T6, 22 Th4 2016

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực Nông nghiệp của tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long;

Được sự cho phép của ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học An Giang tố chức tuyển sinh đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ, kế hoạch cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục tại Trường Đại học An Giang

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T7, 20 Th2 2016

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho tỉnh An Giang và các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long;

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2016 (liên kết với Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế)

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T6, 19 Th2 2016

 

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho tỉnh An Giang và các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long;

Thông báo về việc phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh sau đại học tại Trường Đại học An Giang

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T6, 19 Th2 2016

Để đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên của tỉnh An Giang và các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long;

Trang