TRÌNH ĐỘ CĐ - ĐH VỪA LÀM VỪA HỌC

Thông báo kết quả về việc xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo hình thức giáo dục thường xuyên năm học 2018 - 2019

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T5, 9 Tháng 5 2019

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm!

Trang