TRÌNH ĐỘ CĐ - ĐH VỪA LÀM VỪA HỌC

TB điều chinh lịch học và lịch thi các lớp VLVH sau 2 tuần nghỉ phòng chống dịch Corona

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T6, 14 Th2 2020

Thông báo lịch học và lịch thi các lớp VLVH điều chỉnh sau 2 tuần nghỉ phòng chống dịch Corona

1. CT13AN: Đổi lịch học và thi môn Hình thức, thể loại âm nhạc 1 - Thầy Hoàng

Thông báo về việc xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo hình thức vừa làm vừa học năm học 2019-2020

  • Đăng bởi: ltmhoa lúc: T5, 16 Th1 2020

Trang