TRÌNH ĐỘ CĐ - ĐH GIÁO DỤC CHÍNH QUY

Thông báo về việc lập kế hoạch giảng dạy, đăng ký học phần và tổ chức giảng dạy học kỳ hè, năm học 2015-2016

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T6, 29 Th4 2016

 Căn cứ vào kế hoạch năm học và tình hình thực tế, Nhà trường thông báo đến Trưởng các đơn vị có liên quan, CVHT và SV trong toàn trường về việc lập kế hoạch giảng dạy, đăng ký học phần và tổ chức giảng dạy học kỳ hè, năm học 2015-2016, cho các lớp đào tạo hình thức giáo dục chính quy, nội dung cụ thể như sau:

Thông báo về việc đăng ký tham gia ôn tập và thi chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T3, 29 Th3 2016

Ngày 02 tháng 3 năm 2016, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang có Công văn gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố lưu ý một số nội dung về việc quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tỉnh An Giang (Công văn số 211/SGDĐT-TCCB).

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hình thức giáo dục chính quy năm 2016

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T7, 20 Th2 2016

Căn cứ vào kế hoạch năm học, Nhà trường thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học và cao đẳng hình thức giáo dục chính quy năm 2016, cụ thể như sau:

Trang