TRÌNH ĐỘ CĐ - ĐH GIÁO DỤC CHÍNH QUY

Thông báo về việc tổ chức thi kiểm tra đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T4, 18 Tháng 5 2016

Trường Đại học An Giang phối hợp với Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ - Trường Đại học Cần Thơ tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam, cụ thể như sau:

Trang