TRÌNH ĐỘ CĐ - ĐH GIÁO DỤC CHÍNH QUY

Thông tin 8 nhóm Zalo dành cho tân sinh viên 8 khoa

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: CN, 3 Th10 2021

Thông tin 8 nhóm Zalo dành cho tân sinh viên 8 khoa như sau:

1. Khoa Công nghệ thông tin: https://zalo.me/g/fqfesu037

2. Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật: https://zalo.me/g/myotqz415

3. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh: https://zalo.me/g/pakvfe936

Trang