CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Khai giảng các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chúc danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và phổ thông các cấp tại Kiên Giang

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T4, 4 Th7 2018

Sáng 03/7, tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Kiên Giang, Trường Đại học An Giang tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chúc danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và phổ thông các cấp.